internet vergi dairesi


Gelir İdaresi Başkanlığının yeni hizmeti olan internet vergi dairesi sayesinde vergi ile alakalı birçok konuyu artık internetten vergi dairelerine gitmeye gerek kalmadan halledebileceksiniz.

Internet Vergi Dairesinde Yapılabilecek Olan İşlemler :

Internet Vergi Dairesinde, Otomasyona Geçen Vergi Dairelerine kayıtlı TÜZEL ve GERÇEK kişiler aşağıdaki bilgileri sorgulayabilirler:

  1. Vergi Dairesinde mevcut mükellef kimlik bilgilerini öğrenebilirler,
  2. 2000 yılında ve sonrasında yapılan işlemlerle ilgili tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini sorgulayabilirler,
  3. Bu dönemlerle ilgili olarak verilen ek beyanlar ve vergi inceleme sonuçlarına göre ikmalen ve re’sen tarh edilen vergilerle ilgili tahakkuk, tahsilat , vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini görebilirler,
  4. Son 1 ay içerisindeki tahakkuk, tahsilat ve düzeltme işlemlerini listeyebilirler,
  5. Yurt Dışı Çıkış Yasağı ile ilgili detay bilgilerini öğrenebilirler,
  6. Gümrük Çıkış Beyannameleri tescil numarası, Gümrük İdaresi, kapanma tarihi bilgilerini kontrol edebilirler,
  7. İşlenemeyen Ödemelerini; vergi ödemelerinde bilgi eksikliği yanlışlıklar ya da fazla ödeme olması gibi nedenlerle hesaplara işlenemeyen kayıtlarını görebilirler.

İnternet Vergi Dairesine Girmek için Tıklayınız > https://intvd.gib.gov.tr