İntraabdominal basınç ölçüm seti


Mesane içinden intraabdominal basıncı (IAP) ölçmek için tasarlanmış bir cihazlar topluluğu. Tipik olarak mmHg cinsinden derecelendirilmiş işaretleri olan bir tüpü (manometre tüpü), klampları, bir filtreyi, ve bir idrar toplama torbasını içerir. Biraraya getirilen cihaz yerleşik bir üretral katetere (Foley) bağlanır, ve manometre tüpü tarafından tüp içindeki idrar seviyesine göre IAP ölçülür. Tipik olarak abdominal cerrahi sonrası, abdominal travma, organ yetmezliği olan ventilasyona bağlı hastalar ve abdominal bölme sendromu (ACS) şüphesi olan hastalar gibi intraabdominal hipertansiyon riski olan hastalarda IAP ölçmek için kullanılır. Tek kullanımlık bir cihazdır.