İŞ BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLGİ


İŞ BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, İŞ BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, İŞ BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, İŞ BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, İŞ BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Arbeitsteilung (f), Fr. Division (distribution) (f), İng. Division of labour. Bir üretim faaliyetinde veya hizmet biriminde yapılacak işin bölümlere ayrılarak, her bir iş parçasının bir işçinin sorumluluğuna verilmesi.

İş bölümü, yapılacak işin teknik özelliği ile sıkı sıkıya ilgilidir. Bir başka deyimle her işin bir bölünebilirlik sınırı bulunmaktadır. İş bölümü, belli işçilerin, belli iş türleri üzerinde uzmanlaşmasını sağlayarak ve işin yapılabilirlik süresini kısaltarak, işin verimlilik ve etkinliğini artırmaktadır. Ne var ki günümüz dünyâsında olduğu gibi, bu konuda aşırılığa ve ifrata kaçılması, işçinin robotlaşmasına, işin monotonlaşmasına yol açmakta ve sonuçta, başlangıçta artan verimlilik ve etkinlik belli ölçüde azalmaktadır. Zîra, küçük iş parçaları görme ve işin bütününü unutma insan yapısına ve zekâsına aykırı bulunmaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi