İş Hizmetleri Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Bu grupta çalışanlar, bir kurum veya kuruluşun aşağıdaki işlerlinin  planlanmasını ve organizasyonunu yapan, yöneten ve kontrol eden kişidir.

Yönetici (İş Hizmetleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

Kurum veya kuruluşun insan gücü, araç, gereç ve hizmet planlamasını yapmak

Organize etmek ve denetleme faaliyetlerini yapmak,

 

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.