İŞ KAZASI NEREYE BİLDİRİLİR

İŞ KAZASI YAŞANDIKTAN SONRA HANGİ KURUMLARA BİLDİRİLMESİ GEREKİR, iş kazasının bildirilmesi gereken yerler ve bildirimin nasıl yapılacağına dair özet bilgiye sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereği, iş kazası işveren tarafından kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecektir. Ayrıca, 5510 sayılı Kanun gereği işveren iş kazasını derhal ilgili yerdeki kolluk kuvvetlerine bildirecektir. İşverenler Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları bildirimleri elektronik ortamda, iş kazası meslek hastalığı bildirim formu ile https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do adresinden yapabilecektir. Elektronik ortamda yaşanan sorunlar nedeniyle işverenin bildirim yapamadığı hallerde veya e-bildirge şifresi bulunmayanlar tarafından Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde bulunan iş kazası meslek hastalığı bildirim formu (Ek-7) ile veya aynı bilgileri içeren dilekçe ile bildirim yapılabilecektir. 6331 sayılı Kanun gereği, sağlık hizmet sunucuları kendilerine intikal eden iş kazası vakalarını intikal tarihinden itibaren 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceklerdir. Medula uygulamasını kullanan sağlık hizmet sunucularının söz konusu uygulamada provizyon tipini iş kazası olarak seçmeleri bildirim yerine geçeceğinden ayrıca bildirime gerek bulunmamaktadır. Ancak, iş kazası provizyon tipinin seçilmemesi halinde ve Medula uygulamasını kullanmayan sağlık hizmet sunucuları 2016/21 sayılı Kurum Genelgesinin ekinde bulunan Ek-7 ile bildirim yapacaklardır. Bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerektiğinden Kurum dışında başka bir birime, örneğin çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirim yapılması söz konusu bildirim yerine geçmeyecektir. Bildirim mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmalıdır. Söz konusu bildirimlerin yapılmaması halinde bildirimi yapmayan işveren veya sağlık hizmet sunucusuna idari para cezası uygulanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir