İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Avrupa Birliği Projelerinin Hazırlanması ve Yürütülmesi


Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için Avrupa Birliği projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi

Hizmet Hakkında Genel Bilgiler
Kurum Kodu
B130İSG00000000000
Sunan Kurum
Merkezi İdare
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra Birimleri :
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü
Standart Dosya Planı
746000000
Hizmetten Yararlananlar
Kamu Kurumlari, Özel Sektör, Kurum Personeli, Sivil Toplum Kuruluslari, sosyal taraflar ve ilgili paydaşlar
Ek Bilgiler
Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat
1. Mevzuat :
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No:3146 Madde No :12)
Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumlar/Birimler
Merkezi İdare
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra Birimleri :
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü
Hizmetin Sunum Süreci ile İlgili Bilgiler
Başvuruda İstenen Belgeler
İlk Başvuru Makamı
Paraf Listesi
Unvan 1
Kimyager
Unvan 1
Mühendis
Unvan 1
Uzman
Unvan 1
Fizikçi
Unvan 1
Uzman Yardımcısı
Unvan 2
Daire Başkanı
Unvan 3
Genel Müdür Yardımcısı
İmza / Onay
Genel Müdür
Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar
Birim :
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yazışma Amacı :
Bilgi Verilmesi
1. Mevzuat :
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No :3146 Madde No :12
Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar
Kurum :
Tüm Kamu Kurumları
Yazışma Amacı :
Bilgi Verilmesi
1. Mevzuat :
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No :3146 Madde No :12
Kurum :
Özel Sektör Kuruluşları
Yazışma Amacı :
Bilgi Verilmesi
1. Mevzuat :
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No :3146 Madde No :12
Kurum :
Sivil Toplum Kuruluşları
Yazışma Amacı :
Bilgi Verilmesi
1. Mevzuat :
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No :3146 Madde No :12
Kurum :
KALKINMA BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Bütçe/Yatırım Programı Hazırlanması
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :
Kurum :
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Ara Olur/Onaya Sunulması
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :
Hizmetin Varsa Mevzuattaki Tamamlanma Süresi
Yok
Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi
2 yıl
Yıllık İşlem Sayısı
3
Hizmet Elektronik Olarak Sunuluyor mu
http://www.isgip.org/site/