İSA YÛSUF ALPTEKİN HAKKINDA BİLGİ


İSA YÛSUF ALPTEKİN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, İSA YÛSUF ALPTEKİN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, İSA YÛSUF ALPTEKİN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, İSA YÛSUF ALPTEKİN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, İSA YÛSUF ALPTEKİN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Türkistan devletinin genel sekreterlerinden. 1908’de Doğu Türkistan’ın Kaşgar vilâyetine bağlı Yenihisar kazasında doğdu. Memleketinde tahsilini tamamladıktan sonra 1947 yılında Doğu Türkistan Hükümeti Genel Sekreteri oldu. Bir seneden fazla bu görevde kaldı. Bu süre zarfından milliyetçi anti emperyalist ve anti komünist bir politika uygulamanın rehberi oldu.

1949 yılında komünistlerin Doğu Türkistan’ı işgâlinden sonra Hindistan’a ilticâ etti. Bilâhare Türkiye’ye gelip yerleşti veİstanbul’da “Doğu Türkistan Göçmenler Derneğini”kurdu. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde konferanslar verdi ve birçok milletlerarası toplantılara muhtıra ve tebliğler sundu. 1983 yılından beri Doğu Türkistan’ın Sesi Dergisi’ni çıkarmaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi