İŞBİRLİĞİ PROJESİ’NDE YENİ ADIMLAR ATILDI

İŞBİRLİĞİ PROJESİ’NDE YENİ ADIMLAR ATILDI Altındağ Belediyesi’nin İsveç’in Umea, Bursa’nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım belediyeleri ve Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi ile ortaklık çalışması yürüttüğü TUSENET Projesi’nin Ankara Çalıştayı bu hafta Altındağ Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Proje ortağı belediyelerden toplam 11 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen ve dört gün süren çalıştayda, daha önce Bursa ve Umea’da gerçekleştirilen toplantılara yönelik gözden geçirme çalışması yapıldı ve AB’ye sunulacak projenin hazırlık aşaması detaylandırıldı. Umea Belediyesi’ni temsilen Mali İşler Bölümü Müdürü ve Proje Eşlideri Ingemar Lilienblad, Proje Eşlideri Louise Söderlund, İnsan Kaynakları Müdürü Birgitta Forsberg ve Belediye Basın Müdürlüğü görevlisi Jörgen Bohman’ın katıldığı toplantıya ayrıca diğer ortak belediyelerin proje sorumluları da iştirak etti. Çalıştaya Altındağ Belediyesi adına Belediye Proje Koordinatörü sıfatıyla Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Balamir Gündoğdu katılırken Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de çalıştayı yakından takip etti. Proje Eşlideri Ingemar Lilienblad, çalıştayın ilk gününde İsveç yerel yönetim geleneğinin tarihi ve bugünkü durumu hakkında diğer katılımcıları bilgilendirirken, Basın Müdürlüğü çalışanı Jörgen Bohman da Umea Belediyesi’nin basın ve halkla ilişkiler stratejisi hakkında bir sunum yaptı. Türk Belediyeler Birliği’nde gerçekleştirilen sunumda İsveçli ortaklara aynı başlıklar hakkında bilgiler aktarıldı ve iki ülkedeki yerel yönetim uygulamalarının farklı ve benzer noktaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. İlk günkü sunumların ardından konuklar Anıtkabir’i de ziyaret ettiler. Katılımcı Bütçe Uygulaması Projesi tartışıldı Çalıştayın ikinci gününde Proje Koordinatörü Ali Gülbay, Avrupa Birliği’ne sunulacak projenin genel hatları ve amaçları üzerinde katılımcıları bilgilendirdi. Mali kaynakların ve insan kaynaklarının etkin kullanımı alanında proje üretecek olan grup, ilk olarak 1989 yılında Brezilya’nın Porto Alegre kentinde uygulamaya konan ve günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan “Katılımcı Bütçeleme” konusunda atılabilecek adımları tartıştı. Belediye bütçesinin ve bütçede yer alacak harcamaların o bölgede yaşayan vatandaşların katılımlarıyla şekillendirildiği ve vatandaş odaklı – katılımlı hizmet için önemli adımlar öngören Katılımcı Bütçeleme Sistemi, Türkiye’deki henüz hiçbir belediye tarafından uygulanmadı. Beş belediye tarafından 2010 yılı bütçelerinin bu yöntemle hazırlanmasını amaçlayan proje hedefine ulaşırsa hem hizmet alanların yerel yönetime aktif biçimde katılımı ve yerel demokrasinin gelişmesi yolunda önemli adımlar atılmış olacak hem de örnek teşkil eden projeye ilişkin deneyimlerin diğer belediyelerle paylaşılması mümkün olacak. Altındağ’daki dönüşümü yakından incelediler Projeye ilişkin bilgilendirme ve detaylandırma çalışmasının ardından Altındağ’ı gezen konuklar, belediyenin üç yıl içinde Altındağ’da yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldular. Büyük bir kısmı gecekondularla kaplı olan Altındağ’da son üç yıl içinde 10 bine yakın gecekondunun yıkılarak yerlerine modern konutlar, spor tesisleri ve kültür merkezleri ile sosyal donatı alanları kurulmasını kentsel dönüşüm açısından çok önemli bir başarı olarak nitelendirdiler. Ankara’nın yaşayan tarihine ev sahipliği yapan ilçede belediye tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyen konuklar özellikle Hamamönü Bölgesi’ne büyük bir ilgi gösteriler. Bölge sakinleriyle sohbet eden ve Hamamönü’nün daha önceki köhne hali hakkında ilk ağızlardan bilgi alan konuklar,Başkan Veysel Tiryaki’ye bölgedeki tarihi dokunun korunması yolunda attığı adımlar nedeniyle teşekkür de ettiler. Çalıştayın son günü yoğun geçti Beş belediyeden 11 temsilcinin katılımıyla devam eden çalıştayın son günü oldukça yoğun geçti. Öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen çalıştayda öğleden önce Altındağ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Süleyman Yavuz konuklara “Türk Belediyelerinde Personel Sistemi ve Çalışan İstihdamı” başlıklı bir sunum yaptı. Süleyman Yavuz’un sunumundan sonra Gelirler Müdürü Orhan Babuccu da “Türk Belediyelerinde Gelir Sistemi ve Belediyelerin Gelir Kaynakları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından yapılan toplantılarda her iki ülkedeki sistem farklıkları tartışıldı ve bu farklılıkların üretilecek ortak projede hangi ortak paydalarda eritilebileceği üzerinde fikir alışverişlerinde bulunuldu. Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, proje ortaklarına “Türk Yerel Yönetim ve Seçim Sistemi” hakkında bir brifing verdi. Yaklaşık yarım saat süren brifingden sonra katılımcıların sorularını da cevaplayan Başkan Tiryaki “Bu farklılıklar engel olarak değil avantaj olarak kullanılabilir. Üreteceğimiz projede bu farklılıkları yeni açılımlar bulmamızı sağlayacak araçlar olarak görmeliyiz” dedi. Başkan Veysel Tiryaki’nin sunumundan sonra Umea Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Birgitta Forsberg, Altındağ Belediyesi birim müdürlerine “Personelin Verimli Kullanılması ve Etkin Liderlik” başlıklı bir sunum yaptı. Belediyede görevli tüm müdürlerin izlediği sunumda birlikte çalışılan personele ulaşma ve personelin daha verimli çalışmasını sağlamak için yapılması gerekenleri aktaran Forsberg, “İyi bir yönetici olmanın ve çalışanlarınızın yaptıkları işte verimli olmasını sağlamanın hayati yöntemi onlarla diyalog kurmak ve kendilerini geliştirmeleri için onları cesaretlendirmektir” dedi. Forsberg daha sonra konuya ilişkin soruları cevapladı. Çok verimli bir çalıştay gerçekleştirdik Dört günlük çalıştayın tüm proje ortakları açısından çok verimli geçtiğine inandığını kaydeden Başkan Tiryaki, “Türk Belediyeleri artık hizmet alanında yeni bir boyut kazandılar. Geleneksel hizmet anlayışının dışına çıkarak sosyal, eğitsel ve kültürel alanlarda da vatandaşa ulaşmak gerektiğinin önemini kavradılar. Bilindiği gibi İsveç, yerel yönetim geleneği çok köklü bir ülke ve belediyeleri de oldukça güçlü. Sosyal demokrasi anlayışının beşiği İsveç’te bu demokratik yapının yerleşmesinin en önemli kaynağı belediyeler. Bu açıdan gerek yerel demokrasinin gelişmesi gerek belediyenin halkla bütünleşmesinin sağlanması açısından İsveç’ten öğreneceğimiz çok şey var. Aynı şekilde Türk yerel yönetimlerinin de İsveç tarafında katacağı birçok uygulama ve örnek olduğuna inanıyorum. Projede yer alan tüm Türk belediyelerinin kendilerine özgü ve oldukça başarılı projeleri var ki İsveçli dostlarımız bu örneklerle çok ilgilendiler” dedi. İki ülke yerel yönetimleri arasında başlayan bu diyalogun vatandaşlara da yansımasının önemine dikkat çeken Başkan Tiryaki, “Yerel yönetimler halklara en yakın mercilerdir. Bu açıdan yerel demokrasinin gelişmesi, vatandaşların belediye yönetimlerinde söz sahibi olması ve katılımcı rol oynamaları çok önemli. Bu projeyle biz vatandaşlarımıza götüreceğimiz hizmetleri onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak belirleyeceğiz ve kentlerimizde demokratik anlayışın gelişmesini sağlayacağız. Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda pek çok önemli adım atan ülkemizde bu tür bir projenin kentli olma bilincini de yüksek seviyelere çekeceğine inanıyorum” diye konuştu. TUSENET Projesi hakkında Geçtiğimiz Şubat ayında Antalya’da düzenlenen açılış konferansıyla başlayan TUSENET Projesi, Türk – İsveç yerel yönetimleri arasında işbirliği ve ortak projeler geliştirilmesini kapsıyor. Türk Belediyeler Birliği (TBB) ve İsveç Yerel Yönetimler Birliği (SALAR) tarafından yürütülen bir şemsiye program olan TUSENET, her iki ülke belediyeleri arasında bilgi alışverişi, deneyim aktarımı ve ortaklık ilişkilerini kapsayan bir ağ. Çevre, Kültür, Eğitim, Maliye ve Ekonomi gibi değişik başlıklarda olmak üzere altı modülü içeren proje kardeş şehir ilişkileri kuran Türk ve İsveç belediyelerinin Avrupa Birliği fonlarından faydalanmak üzere ortak projeler üretmesini ve buna bağlı olarak Türk – İsveç ilişkilerinin hem yerel yönetimler düzeyinde hem de vatandaşlar düzeyinde geliştirilmesini amaçlıyor. Türkiye’den 15, İsveç’ten 5 belediye katıldığı projede Altındağ Belediyesi, Umea, Osmangazi, Nilüfer ve Tepebaşı belediyeleri ile birlikte “Mali Kaynaklar ve İnsan Kaynakları Modülü”nde yer alıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir