Isı monitörlü kalıcı üretra drenaj kateteri


Üretradan sokulduktan sonra distal ucunda üriner mesanede retansiyon için şişirilebilen bir balonu olan, uzun dönemli kalıcı terapötik bir cihaz ve aynı zamanda entegre ısı sensörü yoluyla çekirdek vücut ısısı monitarizasyonu işlevi gören, tipik olarak ameliyat sırasında, sonrasında veya tıkanma ve felç durumlarında kullanılan steril, esnek bir tüp. Prostat kavisinden dönebilmesi için kıvrık bir ucu (coude) olabilir ve tipik olarak silikondan yapılmıştır. Eğitim almış personel tarafından takılır ve genellikle Foley sondası olarak bilinir. Takma işlemi tipik olarak üretra içinden yapılır ancak suprapubik yerleştirme veya nefrostomi ile de olabilir. Tek kullanımlık bir cihazdır.