İşitme engelliler sınıf öğretmeni mesleği tanımı hakkında bilgi


TANIM  

Çalıştığı eğitim kurumunda işitme özürlü öğrencilere eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

İşitme engelliler sınıf öğretmeninin işitme özürlü öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı)  belirtilmiştir.

İşitme engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;

–          İşaret dili, dudaktan okuma tekniklerini öğretir,

–          Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özelliklerini ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,

–          Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

–          Yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor alanlarında ve serbest zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,

–          Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, not defteri, yoklama defteri,

–          Okul araç-gereçleri,

–          Bireysel ve grup işitme cihazları,

–         Görsel araçlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşitme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;

–          Sözel   yeteneği gelişmiş,

–          Sosyal bilim konularına ilgili,

–          İnsanlarla, özellikle işitme engelli çocuklarla uğraşmaktan, onlara yardım   etmekten zevk alan,

–          Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

–          İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

–          Dikkatli, işine özen gösteren,

–          İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

–          Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

–          Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İşitme engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf ortamında çalışır.  Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur. Uzun süre ayakta kalabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hali hazırda meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sınıf Öğretmeni (İşitme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

–          Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin, İşitme Engelliler Öğretmenliği  bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

                           

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

–          Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–          Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İşitme Engelliler Öğretmenliği” lisans  programları için  yeterli “Sözel -1(SÖZ-1)” puan almak,

–          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İşitme Engelliler Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

“Odyometri” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “İşitme Engelliler Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Meslek liselerinin “Çocuk Gelişimi”, “Çocuk Gelişimi ve Bakımı”, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” bölümlerinden mezun olanlar ile Anadolu Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Liselerinin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Yabancı Dil alanlarından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince;

Eğitime Giriş, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Özel Eğitime Giriş, Psikoloji, Dil Gelişimi ve İletişim, Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım, Türkiye Tarihi, Eğitim Yönetimi, Öğrenme            Psikolojisi, Ses Bilimi ve Ses Bilgisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İşitme Engelli Çocuklarda Dil Gelişimi, Odyoloji, İşitme Engelli  Çocuklara  İletişim Becerileri  Kazandırma, Aile Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri, İşitme Cihazlarının Kullanımı vb. dersler verilmektedir.

Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak  akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda yönetici olabilirler,

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci seçme ve yerleştirme sınav kılavuzunda yapılmaktadır.

Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir.  

Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–          İlgili Eğitim Kurumları,

–          Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,

–          Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

–          Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü,

–          Anadolu Üniversitesi, İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi (İÇEM),

–          Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı,

–          Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

–          Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve

Şube Müdürlükleri