İşkence Yasağı özgürlüğü nelerdir hakkında bilgi


Hiç kimse işkence ya da insanlık dışı veya onur kırıcı muamele ya da cezaya tabi tutulamaz? TAM VE MUTLAK HAK.

İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele veya cezaya karşı koruma Sözleşme?nin bütünü açısından son derece önemlidir. Yaşama hakkı ile birlikte insan haklarının koruma altına alınmasının temel unsurlarını oluşturur. Bu nedenle, herhangi bir kişinin işkence veya insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele veya cezaya maruz bırakılmasının, savaş ya da olağanüstü hal durumlarında bile, haklı gösterilmesi mümkün değildir (AİHS, 15. Madde). Bu yüzden de 3. Madde tam ve mutlak bir haktır.

İşkenceye karşı koruma uluslararası insan hakları hukukunda geniş bir şekilde yer almıştır. BM ve Avrupa Konseyi düzeyinde işkenceye karşı koruma sağlayan belirli antlaşmalar vardır.  Uluslararası Ceza Mahkemesi; ?sivillere karşı geniş ve sistematik  saldırının bir parçası olarak yapılan işkencenin insanlık suçu olduğu açık bir şekilde ortaya konmuştur.