İşlem Araştırma-Analisti mesleği hakkında bilgi


Bilgisayar sistemleri inceleyerek işlemlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yeni kurulacak bilgisayar projesini dizayn eden ve uygulayan kişidir.

İşlem Araştırma-Analisti işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      İş akışını inceleyerek kullanılan formların akış sistemine etkilerine araştırarak, gerekli bilgilerin mevcudiyetini kontrol etmek,

b)      Tüm iş devresi için gerekli bilgileri toplayarak bilgilerin süratli olarak gereli yerlere ulaşabilmesini araştırmak,

c)      Sistem tekniği seviyesinde çalışmalar yaparak programları giriş çıkış bilgilerini yazmak,

d)      Programları isimlendirilerek değişik şartlarda işletilmesini yapmak,

e)      Yazılan programın amaca uygunluğunu deneyerek sistemi uygulama safhasına koymak,

f)       Mevcut sistemleri geliştirmeye çalıştırmak,

g)      Yeni sistemi hazırlayarak makineye aktarılacak hale getirmek,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.