İşlem Destek Uzmanı mesleği hakkında bilgi


Bilgi işlem merkezi dışındaki bilgi işlem hizmetleri kullanıcılarını eğiterek,  ihtiyaç duydukları desteği sağlayan ve  kullanıcıların bilgi işlem hizmetlerinden planlandığı biçimde yararlanmaları için gereken işlemleri yapan ve uç kullanıcıların basit uygulama sorunlarını      kendi kendilerine çözebilecekleri bilgi düzeyine gelmelerini sağlayan nitelikli kişidir.

Bilgi İşlem Destek Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Yeni uygulamaları ve eskilerde yapılan değişiklikleri yakından izlemek ve kullanıcıya aktarmak için gerekli çalışmaları yapmak,

b)      Kullanıcıların  kullanabilecekleri diğer uygulamalar hakkında yeterli bilgi sahibi olmak,

c)      Kullanıcılara uygulamalar ve programlar hakkında gerekli eğitimi ve belgeleri vermek,

d)      Kullanıcılara kullanımda yardımcı olmak, sorunlarını çözmek,

e)      Uygulamaları geliştirmek için kullanıcılardan bilgi toplamak, bunları bilgi işlem yetkililerine aktarmak,

f)       Kullanıcı ile bilgi işlem merkezi arasındaki iki yönlü iletişimi sağlamak,

g)      Kullanıcının eğitimi ve desteği için gerekli belgeleri hazırlamak,

h)      Kullanıcılarla düzenli olarak görüşerek onların hizmetleri kullanmalarını değerlendirmek,

i)        Bilgi işlem hizmetleri kullanıcılarına gerekli eğitim ve desteği vermek,

j)        Kullanıcıları ilgilendiren konularda, terminaller, veri tabanları, yeni teknikler gibi üst düzeyde teknik bilgiye sahip olmak,

 

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.