İŞLEM HAKKINDA BİLGİ


İŞLEM HAKKINDA BİLGİ NEDİR, İŞLEM HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, İŞLEM HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, İŞLEM HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, İŞLEM HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. (Grund-) rechnungsart, operation (f), Fr. Opération (f), İng. Operation. Matematikte bir A kümesi için, tanım kümesi AxAx… xa, değer kümesi A olan fonksiyon. f: AxA ® A fonksiyonuna ikili işlem denir. Reel sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemleri ikili işlemdir. Vektörlerde vektörel çarpım, kümelerde birleşim ve kesişim işlemleri de birer ikili işlemdir. f: A ® A fonksiyonuna birli işlem denir. Karekök alma birli işlemdir. f: AxAxA ® A fonksiyonu üçlü işlemdir. Vektörlerde karma çarpım üçlü işleme bir örnektir. Değer kümesi A’dan farklı ise, böyle işleme dış işlem denir. A’ya eşit ise iç işlem adı verilir. Vektörlerde skaler ve karma çarpım birer dış işlemdir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi