İSMÂİLPAŞA (NIŞANCI) HAKKINDA BİLGİ


İSMÂİLPAŞA (Nişancı) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, İSMÂİLPAŞA (Nişancı) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, İSMÂİLPAŞA (Nişancı) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, İSMÂİLPAŞA (Nişancı) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, İSMÂİLPAŞA (Nişancı) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

on yedinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından. Ayaşlıdır. Enderûn’da tahsil görüp yetişmiştir.

Kiler kethüdâlığı ve Hasodada çuhadarlık vazîfelerinde bulunduktan sonra, Rumeli Beylerbeyliği pâyesi ve günde iki yüz akçe ile emekli oldu. 1678 Martında Abdi Paşanın İstanbul Kaymakamlığına tâyini üzerine, onun yerine Nişancılığa getirildi. Daha sonra Sadâret Kaymakamı tâyin olundu ve çok geçmeden vezîriâzamlığa getirildi. Bu sırada isyân eden ocaklıya karşı, sancak-ı şerîf çıkartarak, isyânı zamânında bastırdı (Ocak 1688). Böylece İstanbul’daki zorbalara ve Rumeli’deki eşkıyâya büyük bir darbe indirdi. Ancak 1689’da Avusturya Seferine çıkmaması ve yerine zorbalıktan paşalığa çıkmış Yeğen Osman Paşayı göndermesi azline sebeb oldu ve Kavala Kalesinde hapsedildi. Daha sonra oradan Rodos’a gönderildi. İsmâil Paşa buradayken 1690 Nisanında katledildi.

Ölümünde yaşı yetmişi geçmişti. Katline sebeb olarak Fâzıl Mustafa Paşa ile olan rekâbeti gösterilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi