İSPİRTO HAKKINDA BİLGİ


İSPİRTO HAKKINDA BİLGİ NEDİR, İSPİRTO HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, İSPİRTO HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, İSPİRTO HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, İSPİRTO HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Alkohol; Spiritus (m), Fr. alcool; esprit de vin (m), İng. alcohol; spiritis. Evlerde ve sanâyide sıkça kullanılan etanol çözeltilerinin ticârî ismi. İçki olarak kullanılmasını önlemek üzere içine permanganat (menekşe renk verir) ve metanol (gözleri kör edebilen zehir etkisi yapar) gibi maddeler konur. Etil alkol, tuvalet ispirtosunda %75 nispetinde, mavi ispirtoda % 90 nispetinde ve kozmetikte kullanılan sanâyi ispirtosunda %92 nispetinde bulunur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi