İstanbul Beykoz Nikah Dairesi


1.NİKAH BAŞVURUSUNDA DİKKAT  EDİLECEK HUSUSLAR

Çiftlerden birinin Beykoz Belediyesi sınırları içersinde ikamet etmesi gerekmektedir.
Beykoz dışında ikamet edenler bağlı bulundukları belediyenin evlendirme memurluklarından Evlenme İzin  Belgesi getireceklerdir
.


2.NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
Nüfus müdürlüklerinden alınacaktır.


3.VESİKALIK RESİM
2 adedi evlenme beyanına yapıştırılacak 4 adedi müracaat sırasında getirilecektir. Resimler evlenme yönetmeliğine uygun (başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla)Renkli ve son altı ay içinde çekilmiş olacaktır. Fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.


4.EVLENME BEYANI  (İKİ ADET)
Evlenme Beyannamesi müracaat sırasında görevli memurlar tarafından iki nüsha şeklinde doldurularak çiftlere imzalatılacaktır.


5.NÜFUS CÜZDANI
Müracaat sırasında nüfus cüzdanlarının aslı ve arkalı önlü fotokopileri getirilecektir. Resimsiz Nüfus cüzdanı kabul edilmeyecektir.


6.SAĞLIK RAPORU
Medeni Kanunun 136. maddesi gereğince,1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun  122, 123 ve 124. maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösterir, Evlilik adayı sağlık raporunu fotoğraflı ve tasdikli olarak evlenecek çiftler müracaat esnasında evlendirme memurluğuna ibraz edeceklerdir. (Kan grubu, hepatit B-C, Frengi, akıl hastalığı, HİV, VDRL, HBS ag, HCV,  AİDS testleri Beykoz Merkez Sağlık Ocağında, aktif tüberküloz tespiti ise Beykoz Verem Savaş Dispanseri’nde yapılmaktadır.)


7.İKAMETGAH İLMUHABERİ VE NÜFUS CÜZDAN SURETİ
Evlenecek çiftler bağlı oldukları muhtarlıklardan fotoğraflı ve onaylı şekilde alacaklardır.


EK BİLGİLER


EVLENME YAŞI
18 Yaşını doldurmuş herkes, başka bir kimsenin rıza ve iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.
a) 17 yaşını doldurmuş erkek veya kadın, Anne ve Baba veya Vasinin noterden vereceği MUVAFAKATNAME  ile evlenebilirler. Anne veya babadan biri ölmüş ise ölü olduğu Nüfus Kayıt örneği ile tespit edilir.
Evlenecek olan kişinin anne ve babası boşanmış ise, çocuğun velayetinin kime verildiğini gösterir Mahkeme Kararı müracaat sırasında Evlendirme Memurluğuna ibraz edilecektir.
b) 16 yaşını doldurmuş, erkek veya kadının evlenebilmesi için aile mahkemesinden evlenme izin kararı  getirmeleri gerekmektedir.


EVLENDİKTEN SONRA,ÖNCEKİ SOYADINI EVLİLİK SOYADI İLE BİRLİKTE KULLANMAK İSTEYENLER
Evlendikten sonra önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenlerin;4721 sayılı Türk medeni kanunu’nun 187.maddesi uyarınca Evlendirme Memurluğumuzdan verilecek soyadını kullanmak istediğine dair dilekçeyi müracaat esnasında doldurması gerekmektedir
.


EVLENMENİN OTURULAN YEDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULU
Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hal bulunmadığı ve belgelerin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftlere yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlemeye gerek kalmadan evlenebilirler.Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.


İDDET MÜDDETİ (KADIN İÇİN KANUNİ EVLENME YASAĞI BULUNMAK)
Boşanmış veya kocası ölmüş kadın boşanmanın kesinleşmesi veya eşinin ölüm tarihinden itibaren 300 gün süre geçmedikçe evlenemez. Ancak kadın 300 gün süre dolmadan AİLE MAHKEMESİNİN İDDET MÜDDETİNİN kaldırılması kararı ile evlenebilir.


YABANCI UYRUKLULAR
Yabancı uyruklular bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları Türkçe Bekarlık Belgesini (çok dilli ve apostille belgeler hariç)Türk Dışişleri Bakanlığı’na veya İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğüne tasdik ettirerek pasaportun aslı ve Türkçe tercümesini getireceklerdir.
Verilen bütün belgeler,dolmakalem veya pilot kalemle doldurulacaktır.
Müracaatta eşler beraber geleceklerdir. Eşlerden yalnız birinin müracaatı kabul edilmez.

Beykoz
Tel: (216) 322 25 04
Adres: Gümüşsuyu Mh. Kelle İbrahim Cd. No: 43 34820 Beykoz
Fax:
Mail:
İl: İstanbul Beykoz Nikah Dairesi