İstanbul Beyoğlu Nikah Dairesi


Evlilik Başvuruları İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

1.Çiftlerin her biri için 6 adet vesikalık fotoğraf; (Fotoğraflar 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
2.İkametgah senedi (muhtarlıktan alınacak); İkametgahın bir tanesi Beyoğlu ilçesi sınırları içinde olması şarttır.Şayet çiftler Beyoğlu sınırları dışında ikamet ediyorlar ise bulundukları belediyenin evlendirme memurluğuna giderek almış oldukları izin belgesi ile belediyemiz evlendirme memurluğuna müracaat edebilirler.
3.Nüfus cüzdan fotokopileri ve asılları; Nüfus cüzdanlarında silinti,kazıntı ve okunamama durumlarında evlilik müracaatları kabul edilmeyecektir.
4.Nüfus kayıt örnekleri; Bulundukları ilçe nüfus müdürlüğü veya herhangi bir nüfus müdürlüğünden kimliklerini göstermek şartıyla temin edilebilir.
5.Sağlık raporu; (hükümet tabipliğinden) Kaymakamlık binalarında bulunan sağlık grup başkanlıklarından alınacaktır.Bunun haricinde herhangi bir sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporları hükümet tabipliğine onaylatılmak şartıyla kabul edilecektir.
Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin İstenen Belgeler
1.Bekarlık belgesi; Kendi konsolosluğundan alınıp İstanbul valiliği hukuk işleri müdürlüğüne onaylatılacaktır.konsolosluğu Ankara’da olanlar bekarlık belgesini dışişleri bakanlığına onaylatması gerekmektedir.
2.Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi.
3.Beyoğlu ilçesinden alınmış ikametgah veya kaldıkları otelden konaklama yazısı.
4.Sağlık raporu; ( hükümet tabipliğinden)
NOT :
1.Müracaatlar 08 – 11:30 saatleri arasında çiftlerin birlikte gelmeleri halinde kabul edilecektir.
2.Evlilik başvurusu sırasında yanınızda mutlaka pilot kalem veya dolma kalem bulundurunuz.
Beyoğlu
Tel: (212) 252 77 55
Adres:
Fax:
Mail:
İl: İstanbul Beyoğlu Nikah Dairesi