İstanbul Küçükçekmece Nikah Dairesi


EVLENDİRME AKDİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
1.
Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
2.
Bir adet ikametgâh (Eşlerden biri Küçükçekmece dahilinde)
3.
Nüfus Cüzdanı sureti (Fotoğraflı)
4.
Dört adet fotoğraf
5.
Nüfus cüzdanlarının asılları arkalı önlü fotokopisi
6.
Onyedi yaşını doldurmuş. Onsekiz yaşını doldurmamış olanların anne ve babaları, kimlikleri ve kimlik fotokopileri
7.
Onyedi yaşından küçük olanlar için mahkeme kararı.
8.
Boşanma halinde , bayanın boşanma kesinleşmiş tarihi üzerinden on ay geçmemesi halinde mahkemeden İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI kararının alınması zorunludur. ( Kimliğinde evli yazanların müracaatları kabul edilmez.)
9.
Sağlık raporu (Evlilik için yazılı) sağlık ocaklarından alınacaktır. Başka kurumlardan alınan raporlar kabul edilmeyecektir.
10.
İstenen belgeler her iki taraf için geçerlidir.
11.
Müracaatlar 09:00 ile 14:00 arasında yapılır.
12.
Müracaata çiftlerin birlikte gelmeleri zorunludur.
13.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamayanların ayrıca müracaat ederek bilgi alması gerekir.
Küçükçekmece
Tel: (212) 696 76 46
Adres:
Fax:
Mail:
İl: İstanbul Küçükçekmece Nikah Dairesi