İstatistikçi mesleği hakkında bilgi


Ekonomik, sosyal ve kültürel konularda istatistikler elde etmek amacıyla bilgiler derleyen, düzenleyen, analiz eden, istatistiki bilgiyi yorumlayarak kullanıma sunar ve istatistik metodlarını geliştirici araştırmalar yapan kişidir.

İstatistikçi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Bir istatistik probleminin çözümü için gerekli bilgilerin karakter ve hacmini belirlemek,

b)      Bilgi derlemek üzere yapılacak anket çalışmalarını koordine etmek,

c)      Anketleri yönlendirmek, anket formlarındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek, sayım anket veya cari işlemlerle toplanmış bilgilere göre farklarını belirlemek,

d)      Bilgi derlenmesi ve birleştirilmesi konularında verimli teknikler geliştirmek,

e)      Bilgileri kart, grafik, diyagram ve yazılı özetlet halinde değerlendirmek,

f)       Araştırma sonuçlarını yazılı olarak ilgililere iletmek,

g)      Bölgesel araştırma çalışmalarını planlayıp organize edebilmek, anketörlere eğitim seminerleri verebilmek, istatistik branşlarından birinde uzmanlaşabilmek

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.