İSTİDÂ HAKKINDA BİLGİ


İSTİDÂ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, İSTİDÂ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, İSTİDÂ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, İSTİDÂ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, İSTİDÂ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Antrag (m); Gesuch (n), Fr. Pétition (f); requète (f), İng. Petition; officiae request. Bir şey istemek, dilemek için yazılan yazı, dilekçe, arzuhal. Arapça ricâ, tevâzu ile istemek, resmî makamlara mürâcaat ederek arzuhal ile taleb etmek (istemek) demektir. Dilekçeler imzâlı ve pullu olurdu. Günümüzde pul yapıştırılmamaktadır. Anayasanın vatandaşlara tanıdığı haklardan biri de kendisi veya kamu ile ilgili olarak tek başına veya toplu olarak dilekçe ile Büyük Millet Meclisine başvurulabilmesidir. Şahsı ile ilgili olarak yapılan böyle mürâcaatlarda, istidâ (dilekçe) sâhiplerine yazıyla sonucu bildirilir. Ayrıca devlet dâirelerine de aynı şekilde mürâcaat yapılabilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi