İşyeri bildirimi ve işçi girişleri


Yeni kurulan şirketlerin Bölge Çalışma Müdürlüklerine ilk tescilleri bundan böyle Ticaret Sicili Memurluğunca yapılacaktır. Henüz uygulama ile ilgili örnek şarkı sözleri bulunmamakla birlikte, Ticaret Sicili Memurluğu ile Bölge Çalışma Müdürlükleri arasında iyi bir organizasyonun ve takibin gerekeceği ortadadır. Şirketler işyeri sicil numaralarını öğrenmekte zorluk çekebilirler. Uygulamada karışıklıklara sebep olacağı kanısındayım. İşyeri bildirimi ve işçi girişlerinin bildirimlerinde uygulanan idari para cezalarının ağırlığı nedeniyle bir çok kişinin cezaya muhatap olması kaçınılmaz gibi e-devlet gözükmektedir. Kuruluşların bugünkü hızlarını düşünecek olursak bu imkânsız gibihaberler gözükmektedir. Ticaret Sicili Memurluğu tescil işlemini yapacak, başvuru varsa işyeri bildirimi için gerekli evrakları hazırlayacak. Evraktan geçirecek, sayı tarih verecek, ilgili Sigorta Müdürlüğüne gönderecek, ilgili Sigorta Müdürlüğünün evrakından geçecek, dosya memuruna gidecek, kayıt ve tescil işlemi yapılacak, işyeri sicil numarası verilecek ve bunun işverene bildirimini yapacak… Eskiden olduğu gibi şirketlerin bizzat kendilerinin Sigorta Müdürlüklerine tescil işlemini yaptırmalarında fayda olduğunu düşünüyorum.