İtfaiye Amirliği için yapılacak atamalarda aranan şartlar


  1. İtfaiye Başçavuşluğunda en az 3 yıl başarı ile çalışmış olmak,
  2. En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi  bitirmiş olmak,
  3. Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,
  4. Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması ?iyi? olmak,
  5. Görevde Yükselme Sınavını kazanmak,
  6. Kadro durumu elverişli olmak,