İtfaiye Başçavuşunun Görevleri


Birim amiri olmayan İtfaiye Başçavuşları; araç ve gerecin bakımını, temizliğini, kullanmaya hazır durumda bulundurulmasını sağlar. Personelin eğitim, disiplin ve yönetiminden, devam ve takibinden, yangın yerindeki düzen ve çalışmalardan, malzemelerin toplanmasından birinci derecede sorumludur. Üst amirin bulunmadığı durumlarda ? Olay Yeri Amiri? yetkisini kullanır ve sorumluluğunu taşır.