İtfaiye Çavuşunun Görevleri


Birim amiri olmayan İtfaiye Çavuşları; Başçavuşa bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı onbaşı ve erlerin eğitim ve yönetimini sağlar. Görevlerinde iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.