İtfaiye Erinde Aranacak Temel Esaslar


İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)? na  girmeleri şarttır. 

     Bu sınava giren adaylardan itfaiye eri kadrolarına atanmak isteyenler, ÖSYM tarafından itfaiye eri kadrolarına KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak  suretiyle yerleştirilir. Yerleştirilme sonuçları, ilgili belediyeye, adaya ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

     Adaylar, yerleştirildikleri belediyeye istenen yazılı belgeler ve KPSS sonuç belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar. 

     Belediyelerde, belediye başkanının onayı ile beş kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurulur. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, bu yönetmelikte öngörülen atanma için genel ve özel şartlara sahip olup olmadıkları açısından inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. 

     ÖSYM tarafından yerleştirilen itfaiye eri adayları, başka bir sınav  veya mülakata tabi tutulmaksızın, değerlendirme komisyonunun teklifi üzerine, belediye itfaiye eri adaylığına belediye başkanının onayı ile atanır.