İtfaiye Müdürlüğü için yapılacak atamalarda aranan şartlar


  1. Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmek veya  en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,
  2. En az iki yıl itfaiye müdür yardımcısı  olarak çalışmış olmak,
  3. 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,
  4. Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması ?iyi? olmak,
  5. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak,
  6. Kadro durumu elverişli olmak,