İtfaiye Onbaşısının Görevleri


Çavuşa bağlı olarak görev yapar. Çavuşun en yakın yardımcısı olup emrindeki erlerin eğitimini  ve işbölümü yaparak uygulanmasını sağlar. Üst amirin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.