İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin İlanı Değerlendirilmesi ve Eğitime Alınma


Belediyelerin itfaiye birimleri görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirlemek amacıyla, ihtiyaç duydukları kadroları tespit ederek belediyenin personel birimine bildirir.  

           Belediyenin personel birimi tarafından,

  1. Atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedi ve derecesi,
  2. Sınava girecek personelde aranacak şartlar,
  3. Son başvuru tarihi,
  4. Sınavın yapılacağı yer ve tarih,

      Belirlenir ve bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce personel birimi tarafından itfaiye teşkilatına duyurulur. İtfaiye teşkilatı da bu duyuruyu derhal adaylara bildirir. İdarece  ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar  kısaltılabilir. 

      Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurularını birimleri aracılığı ile  personel birimine yapar. 

      Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçtiği takdirde ?EK-1 Değerlendirme Formu? doldurularak puanlama yapılır. Değerlendirme Formu ile öğrenim durumu, disiplin, sicil şartları ve hizmet süreleri açısından değerlendirilir. Eğitime alınacak olanlar en çok puanı alanlardan başlayıp boş kadro sayısının iki katına indirilmek suretiyle personel birimi tarafından duyurulur. Puanların eşit olması durumunda son sicil notu yüksek, hizmet süresi fazla ve yaşça küçük olana öncelik verilir