İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin Konuları


Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar: 

      a) T.C Anayasası:

          1) Genel esaslar,

          2) Temel hak ve ödevler,

          3) Devletin temel organları,

      b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,

      c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

      d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

     e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

     f) Mesleki temel eğitim: 

      1)    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

      2)  5272 sayılı Belediye Kanunu,

      3)  İşyeri açma ve ruhsat mevzuatı,

      4)  775 sayılı gecekondu mevzuatı,

      5)  Hal Kanunu ve mevzuatı,

      6)  İmar Kanunu ve mevzuatı,

      7)  Tebligat Kanunu,

      8)  Çevre Kanunu ve mevzuatı,

      9)  Trafik Kanunu ve mevzuatı

      10)  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

      11)  Tüketiciyi Koruma Kanunu,

      12)  İtfaiyenin tarihçesi ve yönetmeliği, 

     Bu mevzuata ek olarak itfaiyeyi ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve yeni çıkacak yasalar da dikkate alınarak, kurumların; ihtiyaçlarına göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir. 

     Ayrıca, grup amirliği ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme teknikleri, toplantı yönetimi, liderlik, performans denetimi gibi konularda da eğitime tabi tutulur. 

     Eğitim programının % 60?ı Mesleki Temel Eğitim konularından oluşturulur