İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin Şekli Süresi ve Eğitim Sonunda Yapılacak Sınav


Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme eğitim programları kendi personeli için kurumları tarafından düzenlenebileceği gibi Büyükşehirlerde, Büyükşehir ilçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer il belediyelerindeki belediyelerde  il belediyesinin düzenlediği kurslara personelini gönderebilir. Bu uygulamayı seçen belediyeler sınav kurullarını kendileri oluşturur ve bu kurullar eli ile sınavlarını yaparlar. 

      Eğitim; Günde yedi saat olmak üzere en az iki hafta en fazla sekiz hafta olarak düzenlenir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, kurumlar tarafından en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.  

      Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen  konuları kapsayacak şekilde  ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır. 

      Görevde yükselme eğitimini belediye kendi imkanlarıyla gerçekleştirebileceği gibi yükseköğretim kurumları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek düzenleyebilir.  

      Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.