İtfaiyenin Çalışma Düzeni ve Saatleri


İtfaiye hizmetleri, bayram ve genel tatil günleri de dahil, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Bu hizmetin görülmesinde itfaiye personeli postalar halinde 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat  iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenir. 

     Ancak, personel sayısı az olan itfaiyelerde 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dahilinde personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün izin verilebilir. 

     Çalışma  saat  ve  şekilleri  belediyelerce  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci  maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra uygulamaya konur. 

    Personelin fazla çalışması mevzuatına göre ücretle karşılanır. 

     Personel yetersizliği nedeniyle zorunlu olarak itfaiye hizmetlerinde 4857 Sayılı ?İş Kanunu?  hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, yukarıda belirtilen çalışma şartlarından doğan  fazla çalışma ücreti, aynı kanunun  63 üncü maddesi gereği denkleştirme ilkesi uygulanarak   2 şer  aylık dilimlerde çalışılan süreye ait zamlı ücretleri ödenir