İZDÜŞÜM HAKKINDA BİLGİ


İZDÜŞÜM HAKKINDA BİLGİ NEDİR, İZDÜŞÜM HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, İZDÜŞÜM HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, İZDÜŞÜM HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, İZDÜŞÜM HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Projektion (f), Fr. Projection (f), İng. Projection. Geometride, nokta, doğru ve düzlemlerin üzerine tatbik edilecek işlemle yeni nokta, doğru veya düzlemler elde etme tekniği.

A, B, C ve D, 1 doğrusu üzerindeki ve A’, B’, C’ ve D’, 1’ doğrusu üzerindeki noktalar olsun. Eğer AA’, BB’, CC’ ve DD’ doğruları 1’ doğrusuna dik ise, A’, B’, C’ ve D’ noktalar cümlesine, A, B, C ve D noktalar cümlesinin “dik izdüşümü” denir. Eğer AA’, BB’, CC’ ve DD’ doğruları 1’ doğrusuna dik değil, fakat birbirine paralel ise, “paralel izdüşüm” olarak isimlendirilir. Eğer AA’, BB’, CC’ ve DD’ doğruları bir 0 noktasında kesişirlerse, böyle izdüşüm “merkezî izdüşüm” olarak isimlendirilir.

Bu kavramlar genelleştirilebilir. Meselâ, A,B,C ve D bir cismin noktaları ise ve bunların bir düzlem üzerindeki izdüşümleri A’, B’, C’ ve D’ olacaktır. Duruma göre izdüşüm dik, paralel veya merkezî olarak isimlendirilir.


Kaynak Rehber Ansiklopedisi