İZNİ SEFÎNE HAKKINDA BİLGİ


İZNİ SEFÎNE HAKKINDA BİLGİ NEDİR, İZNİ SEFÎNE HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, İZNİ SEFÎNE HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, İZNİ SEFÎNE HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, İZNİ SEFÎNE HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek yabancı gemilere verilen izinlere karşılık alınan resim (harç, vergi). Fâtih Sultan Mehmed Han Anadolu Hisarını tâmir ettirip Rumeli Hisarını yaptırdığı sene (1452) ilk defa sefîne harcı alınmaya başlandı. İstisnâsız bütün yabancı gemilerin muâyenesi ile geçme hakkı alındıktan sonra gitmelerine müsâade ediliyordu. 1650-1669 yıllarında yapılan antlaşmalara göre, izn-i sefînenin miktârı her gemi başına 300 akçe olarak tesbit edildi. Ancak sonraki yıllarda gemilerin buharlı ve yelkenli olmalarına göre farklı ücretler alındı. Geçişlerden o zamanki paraya göre senelik ortalama olarak 2500 altın gelir sağlanıyordu.

İzn-i sefîne fermanları ekseriya isim yerleri açık olarak Dîvân-ı Hümâyûn kalemince hazırlanırdı. Alınan paralar devletin umûmî gelirleri kısmına dâhil edilmezdi. Bunlar önceleri Dîvân-ı Hümâyûn kalemine ayrılırken sonraları liman idâresine bırakıldı.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi