İZOBAR HAKKINDA BİLGİ


İZOBAR HAKKINDA BİLGİ NEDİR, İZOBAR HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, İZOBAR HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, İZOBAR HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, İZOBAR HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Isobare, Fr. Isobare, İng. Isobar. Kimyâda, kütle numarası aynı fakat atom numarası ve kimyâsal özellikleri farklı olan atomlar için kullanılan bir terim. Helyumun bir izotopu, hidrojenin bir izotopu ile izobardır. He3, 2 proton ve 1 nötron ihtivâ eden çekirdeğe, H3 (trityum), ise 1 proton ve 2 nötron ihtivâ eden çekirdeğe sahiptir. Yani bu iki elementin atom numaraları (proton sayıları) farklı fakat kütleleri aynıdır. İzobarlara misal olarak 48Cd113 – 49In113, 51Sb123 – 52Te123 verilebilir ve bunlar kararlı izobarlardır.

İki komşu izobar elementler pozitron veya beta dezentegrasyonu yaparak birbirine geçiş yapabilirler. Mesela 37Rb87 38Sr87 izobar çiftinde Rb bir (b-) dezentegrasyonu yaparak kararlı olan 38Sr87 hâlini alır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi