izohipsler ve özellikleri ödevi konu anlatımı


İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ

 

 • İç içe kapalı eğrilerdir.
 • Birbirini kesmezler.
 • Yükseltisi en az olan en dıştadır.
 • Yükseltisi en fazla olan en içtedir.
 • Aralarındaki yükselti farkı birbirine eşittir (Equdistance)
 • Aynı izohips çizgisi üzerindeki bütün noktalarda yükselti aynıdır.
 • İzohips çizgisi üzerinde olmayan bir noktanın kesin yükseltisi bilinemez.
 • Kıyı çizgisi (deniz kıyısı) sıfır metredir.
 • İzohipslerin sık veya seyrek geçmesi yer şekillerine bağlıdır.
 • İzohipslerin sık geçtiği yerde eğim fazladır. Seyrek geçtiği yerde eğimazdır.
 • Dağ dorukları (zirveler ) nokta halinde gösterilir.
 • Akarsu vadileri yükseltinin arttığı yöne doğru girinti oluşturur.
 • Ok işareti çevresine göre çukur olan (kapalı çukur-çanak-krater) yerleri gösterir.
 • Tabanı aynı olan iki tepe arasındaki küçük düzlüğe boyun denir.
 • Tabanları aynı olan tepelerin başlangıç yükseltileri de aynıdır.
 • Akarsudan sonraki ilk yükseltiler birbirine eşittir.
 • Yükseltinin arttığı yöne doğru “U ” harfi oluşmuş ise buna sırt denir.

İKLİM: Bir yerdeki  atmosfer olaylarının uzun yıllara (30-40 yıl) ait ortalamasıdır.

 • Bir yerin iklimini en iyi yansıtan özellik o yöredeki doğal bitki örtüsüdür.
 • İklimi inceleyen bilim Klimatolojidir.

HAVA DURUMU: Sık sık değişebilen ve kısa süre içinde beliren atmosfer olaylarıdır.

 • İnceleyen bilim Meteorolojidir.
 • Hava durumuna bakılarak iklim hakkında tahmin yapılamaz (Ekvator ve Kutup iklimi hariç).

HAVA KÜTLESİ: Atmosferin sıcaklık ve nem bakımından aynı özelliği gösteren geniş parçalarına denir. Örnek ;Ekvator çevresinden gelen hava kütleleri sıcak-nemli iken , Kutup çevresinden gelen hava kütleleri soğuk -kurudur.

CEPHE: Farklı karakterdeki hava kütlelerinin karşılaşım  alanıdır.

 • Cephe oluşumu en fazla ılıman kuşakta görülür.

 

İKLİM ELEMANLARI: Bir yerin iklimini oluşturan  sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış gibi atmosfer olaylarıdır.

İKLİMİN ETKİLERİ

Bitki örtüsünde,    

Nüfusun dağılışında,

Akarsu rejimi, debisinde ,       

Tarım ürünlerinde,  

Konut tipinde,     

 • Hayvan ve toprak türlerinde
 • Mekanik ve kimyasal çözülmede,
 • Turizmde
 • İnsanların giysisinde,
 • Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğunda,
 • Dış kuvvetlerin etki alanı, dağılışı ve etki sürecinde,
 • İnsanların fizyolojik gelişimlerinde etkilidir.