izohipsler ve özellikleri ödevi konu anlatımı


İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ

 

 • İç içe kapalı eğrilerdir.
 • Birbirini kesmezler.
 • Yükseltisi en az olan en dıştadır.
 • Yükseltisi en fazla olan en içtedir.
 • Aralarındaki yükselti farkı birbirine eşittir (Equdistance)
 • Aynı izohips çizgisi üzerindeki bütün noktalarda yükselti aynıdır.
 • İzohips çizgisi üzerinde olmayan bir noktanın kesin yükseltisi bilinemez.
 • Kıyı çizgisi (deniz kıyısı) sıfır metredir.
 • İzohipslerin sık veya seyrek geçmesi yer şekillerine bağlıdır.
 • İzohipslerin sık geçtiği yerde eğim fazladır. Seyrek geçtiği yerde eğimazdır.
 • Dağ dorukları (zirveler ) nokta halinde gösterilir.
 • Akarsu vadileri yükseltinin arttığı yöne doğru girinti oluşturur.
 • Ok işareti çevresine göre çukur olan (kapalı çukur-çanak-krater) yerleri gösterir.
 • Tabanı aynı olan iki tepe arasındaki küçük düzlüğe boyun denir.
 • Tabanları aynı olan tepelerin başlangıç yükseltileri de aynıdır.
 • Akarsudan sonraki ilk yükseltiler birbirine eşittir.
 • Yükseltinin arttığı yöne doğru “U ” harfi oluşmuş ise buna sırt denir.

İKLİM: Bir yerdeki  atmosfer olaylarının uzun yıllara (30-40 yıl) ait ortalamasıdır.

 • Bir yerin iklimini en iyi yansıtan özellik o yöredeki doğal bitki örtüsüdür.
 • İklimi inceleyen bilim Klimatolojidir.

HAVA DURUMU: Sık sık değişebilen ve kısa süre içinde beliren atmosfer olaylarıdır.

 • İnceleyen bilim Meteorolojidir.
 • Hava durumuna bakılarak iklim hakkında tahmin yapılamaz (Ekvator ve Kutup iklimi hariç).

HAVA KÜTLESİ: Atmosferin sıcaklık ve nem bakımından aynı özelliği gösteren geniş parçalarına denir. Örnek ;Ekvator çevresinden gelen hava kütleleri sıcak-nemli iken , Kutup çevresinden gelen hava kütleleri soğuk -kurudur.

CEPHE: Farklı karakterdeki hava kütlelerinin karşılaşım  alanıdır.

 • Cephe oluşumu en fazla ılıman kuşakta görülür.

 

İKLİM ELEMANLARI: Bir yerin iklimini oluşturan  sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış gibi atmosfer olaylarıdır.

İKLİMİN ETKİLERİ

Bitki örtüsünde,    

Nüfusun dağılışında,

Akarsu rejimi, debisinde ,       

Tarım ürünlerinde,  

Konut tipinde,     

 • Hayvan ve toprak türlerinde
 • Mekanik ve kimyasal çözülmede,
 • Turizmde
 • İnsanların giysisinde,
 • Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğunda,
 • Dış kuvvetlerin etki alanı, dağılışı ve etki sürecinde,
 • İnsanların fizyolojik gelişimlerinde etkilidir.

Benzer Yazılar:

 1. Atmosfer ve özellikleri ödevi konu anlatımı
 2. Meridyenler ödevi konu anlatımı
 3. Sıcaklık ödevi konu anlatımı
 4. Polinomlar ödevi konu anlatımı
 5. Coğrafi konum ödevi konu anlatımı
 6. Matematikte eşitsizlikler ödevi konu anlatımı