İZOTERM HAKKINDA BİLGİ


İZOTERM HAKKINDA BİLGİ NEDİR, İZOTERM HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, İZOTERM HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, İZOTERM HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, İZOTERM HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Isotherme (f), Fr. Isotherme (f), İng. Isotherm. Sâbit sıcaklıkta çizilen doğru veya eğriler. Sâbit sıcaklıkta gazların basınçları ile hacimleri arasında çizilen grafiklere izoterm grafikleri denir. Bu grafikle elde edilen eğri hiperboliktir.

Yapılan denemeler sâbit sıcaklıktaki bir gazın basıncı ile hacmi arasında P.V = K (sâbit) şeklinde bir münâsebet bulunduğunu göstermiştir. Buradaki P basınç, V hacimdir. Daha açık bir ifâdeyle, basınç ile hacim ters orantılıdır. Yani basınç arttıkça hacim azalır, basınç düştükçe hacim büyür. Bu deneme Boyle ve Mariotte tarafından yapılmış olduğundan, yukarıdaki ifadeye de Boyle-Mariotte kanunu denir. Bu deneme sonucu elde edilen değerlerle çizilen grafiğe de izoterm grafiği denir.


Kaynak Rehber Ansiklopedisi