JEFFERSON, THOMAS HAKKINDA BİLGİ


JEFFERSON, Thomas HAKKINDA BİLGİ NEDİR, JEFFERSON, Thomas HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, JEFFERSON, Thomas HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, JEFFERSON, Thomas HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, JEFFERSON, Thomas HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Amerikalı siyâset ve devlet adamı. 1743’te Virginia’da doğdu, 1826’da orada öldü. Hukuk tahsili yaptı. Amerikan kurtuluş mücâdelesine katıldı. Siyâset ve mîmâride bile İngiliz düşmanlığı; eyâletlere istiklal verilmesi, liberalizm ve dînî hoşgörü taraftarıydı. Amerika’da 1766 yılında îlân edilen “İstiklâl Beyannâmesi”ni hazırlayanlardandır. Cumhûriyetçi Demokrat Partisinin kurucusudur. 1801 ve 1804’te Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı seçildi. Başşehir oluşu sebebiyle Washington’a merâsimle girdi. Louisiana bölgesini Fransa’dan satın aldı. ABD’nin üçüncü cumhurbaşkanlığını yapıp, 1808 seçimlerine katılmadı. Kurduğu Virginia Üniversitesine dönüp, 1826 yılında öldü.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi