Jeofizikçi mesleği hakkında bilgi


Arzın fiziki yapısını, terkibini ve arz sathının hareketi ve dalgalanmaları konularında yer alan etkin güçleri tespit etmek amacıyla sismoloji, yer çekimi,elektrik, ısı, mıknatısiyet olaylarını inceleyen kişidir.

Jeofizikçi  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Atmosferdeki akustik ve optik olayları, arzı etkileyen manyetik güçleri, termal, elektrik, yer çekimi gibi güçleri sismik ölçümler yaparak araştırmak,

b)      Dünyanın kütle, genişlik, ağırlık ve biçimini belirleyerek iç yapısı ve kompozisyonu hakkında tahminde bulunmak,

c)      Depremlerin, buzul ve volkanların faaliyetlerini ve yapılarını incelemek,

d)      Dünyanın manyetik alan haritasını çıkarmak,

e)      Radyo yayını ve denizcilik gibi alanlardaki problemlere elde edilen verileri uygulamak,

f)       Denizlerin fiziki yapılarını yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliği, çıkıntıların ve gelgitlerin  durumunu deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri incelemek,

g)      Magnetometre  gibi fiziki ve elektrikli  test araçları kullanarak  minerallerin yerini bulmak için kaya oluşumlarının yapısını incelemek,

h)      Suların gelişmesi ve bozulmasını, dağılımını inceleyip sel kontrol  alanları, toprak ve suyun korunması, su temini, su gücü, kanalizasyon sulama ve diğer su projelerinde çalışmak,

i)        Seyrüsefer  grafikleri ve haritaları hazırlamak amacıyla  yeryüzünde sabit noktalar seçip baraj ve yer altı suları için arazide sismik ve elektronik cihazlarla arazi etütleri yapmak,

j)        Bölge haritalarında etüt yapacağı yerleri belirleyerek uygulanacak yöntemleri ve kullanacağı araç gereçleri tespit etmek,

k)      Baraj temel etütleri yapmak, toprağı ve yer katmanlarını belirli yerlerden alınan örnekler vasıtasıyla incelemek, sondaj yaptırmak,

l)        Sismik cihazlarla yer altı hareketlerini tespit edip katmanlar hakkında bilgi edinmek,

m)    Toprağa elektrik akımı vererek manyetik akım göndermek, manyetik akım göstergelerini okuyup not  alarak  grafikler ve kesitler çıkarmak,

n)      Maden ve yer altı sularının derinliğini ve rezervlerini tespit etmek,

o)      Araştırmalarda reziştivite aletiyle yerin zahiri direncini ve iletkenliğini,  polarizasyon aletiyle kayaçların polarizasyon özelliklerini tespit etmek,

p)      Çeşitli elektromanyetik araçlar kullanarak elektromanyetik ölçümler yapmak,

q)      Yerin total, yatay ve düşey bileşimini ölçmek, etüt sonunda araştırılan bölge hakkında mevcut jeolojik verilerin korelasyonuyla, çözümü istenen probleme yardımcı olacak jeofizik raporları hazırlamak,

r)       Jeofizik biliminin belirli bir alanında ihtisas sahibi olabilir,