Jeomorfolog mesleği hakkında bilgi


Yeryüzü şekilleri, toprak zemini, kalıntılar ve toprağın kimyasal analizini yapma   bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Jeomorfolog(Genel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Hangi sahalarda maden, hangi sahalarda petrol bulunacağını saptamak,

b)      Tünel, köprü, yol yapımında yer kabuğu tabakalarının  uygun olup olmadığını incelemek,

c)      Yeni yerleşim yerlerini belirlemek,

d)      Yeraltı mağaralarının göl ve akarsuların turizme açılmasını sağlamak,

e)      Hangi tür bitkilerin hangi eğimlerde dikileceğini, erozyonun olduğu yerlerde ne gibi önlemler alınarak (ağaç dikimi yer şekillerine müdahale) etkinin azaltılacağını saptamak,

 

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.