KAÇMA HIZI HAKKINDA BİLGİ


KAÇMA HIZI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KAÇMA HIZI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KAÇMA HIZI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KAÇMA HIZI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KAÇMA HIZI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

bir parçanın, ana kütlenin çekim kuvvetinden kurtulabilmesi için gerekli olan minimum hız. Kaçma hızı, parabolik hız olarak da bilinir.

Dünyâ atmosferinin dağılmamasının sebebi, atmosfer içindeki gaz moleküllerinin ortalama hızlarının, dünyâ için gerekli olan kaçma hızından düşük olmasıdır. Bir roketin dünyâdan ayrılarak diğer bir gezegene gitmesi veya güneş etrafında bir yörüngeye oturabilmesi için fırlatılırken kaçma hızına ulaşması lâzımdır. “m” kütleli hareketli bir parçanın (gaz molekülü, roket) yarıçapı “r”, yüzeyindeki çekim kuvveti “g” olan bir ana kütleden, bu çekimi yenerek “h” yüksekliğine ulaşabilmesi için gerekli olan “v” kaçma hızını kinetik enerji formülünden hesaplamak mümkündür:buradan:
kaçma hızı formülüdür.


Dünyâ için r= 6,38.106 m, g= 9,8 m/s2 olduğundan uzaya fırlatılacak cisim için h=

Kaynak Rehber Ansiklopedisi