Kadir Gecesinin Kandilinin anlamı önemi manası


Bu gece, cihanın manevi ışığı olan Kur’ân’ın inmeye başladığı Kadir Gecesi’dir. Dilde kadr: Değer, ölçü, şeref anlamlarına gelir. Kadir Gecesi’nin değer ve şerefi, Kur’ân’ın ilk defa bu gecede inmeye başlamasından kaynaklanır. Bu gecenin değeri, hakkında indirilen surede belirtilir:

“1- Biz o(Kur’â)nı Kadir Gecesi’nde indirdik. 2- Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3- Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. 4- Melek(ler) ve ruh, o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. 5- Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar” (Kadr Suresi). Dünyanın üstüne çökmüş olan manevi karanlığı aydınlatan Kur’ân’ın inmeye başladığı bu gece, bin aya bedeldir. Bin ay, yaklaşık 84 yıl eder. İşte bu gece yapılan ibadet, âdeta içinde Kadir Gecesi bulunmayan 84 yıl ibadet etmek kadar değerli ve sevaptır.

Surede bu gece, meleklerin ve ruhun, Allah’ın izniyle her buyruğu açıklamak üzere inmekte oldukları, esenlik veren buyruklar getirdikleri yahut bu gecenin ta sabaha dek esenlikle dolu olarak geçtiği belirtilmektedir. Bakara Suresi 185. ayette Kur’ân’ın Ramazan ayında, Duhan ve Kadir surelerinde de mübarek Kadir Gecesi’nde indirildiği belirtildiğine göre demek ki Kadir Gecesi, Ramazan ayı içinde bulunmaktadır. Ancak Ramazan’ın hangi gecesi olduğu hakkında bir kesinlik yoktur. Peygamberimiz, “Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on günü içindeki tek gecelerde arayınız”diye tavsiye etmiş, kendileri de son on günde itikafa (yalnız başına ibadete) çekilmiştir. Tüm Müslümanlar, Ramazan’ın 27. gecesini Kadir Gecesi olarak kutlarlar.

Yüce Allah, yüz milyonlarca kulunun güzel zannını boşa çıkarmaz. Çünkü O, kularının kendisi hakkındaki kanaatlerine göre tecelli edeceğini buyurmuştur. Tüm Müslümanlar 27. geceyi Kadir Gecesi bildiklerine göre gerçekten bu gece, Kadir Gecesi’dir. Bu geceyi huzurla namaz kılarak, Kur’ân okuyarak, dua ederek geçirmelidir. Peygamber, “İnanarak ve Hak rızası için Kadir Gecesi’nde kalkıp ibadet eden kimsenin geçmiş günahları affedilir” buyurmuşlardır (Buhari). Bu gece nasıl dua edileceğini soran Hz. Ayşe’ye de, “Allahumme inneke afuvvun tuhibbul-afve fafu anni: Allahım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle’ de” diye dua etmesini öğütlemiştir (Tirmizi). Yüce Allah, bu mübarek ayı ve bu kudsi geceyi milletimize, İslâm âlemine ve bütün insanlığa hayır, huzur ve barış vesilesi kılsın.