KAHTI RİCAL HAKKINDA BİLGİ


KAHTI RİCAL HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KAHTI RİCAL HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KAHTI RİCAL HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KAHTI RİCAL HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KAHTI RİCAL HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

bir memlekette büyük devlet ve siyâset adamları ile âlimlerin bulunmaması. Osmanlı Devletinde bilhassa Tanzimâttan sonra “kaht-ı rical” tâbiri çok kullanılmıştır. Devlet adamlarının yetişmemesi, âlimlerin çok azalması, devletin yıkılış sebeplerinden birisidir.

Büyük imparatorluk hâlindeki Osmanlıları yıkmanın tek şartının, onları ilimden, dirâyetli devlet adamlarından mahrum bırakmak olduğuna inanan İngilizler (iki asır boyunca bu iş için uğraştılar) fen ve din ilimlerinin okutulduğu medreselerin yozlaşması için var güçleriyle çalışarak, 19. asrın sonu ve 20. asrın başında arzularına tamâmen ulaştılar. Artık Osmanlıda devlet ve ilim adamı sayılabilecek çok az kimse yetişti. Bu bakımdan o zamanlar kaht-ı rical tâbiri günlük lisanda çok kullanılır oldu.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi