KALORİ HAKKINDA BİLGİ


KALORİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KALORİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KALORİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KALORİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KALORİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kalorie (f), Fr. Calorie (f), İng. Calory. Atmosfer basıncında bir gram suyun sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli enerji veya ısı miktarı olarak tanımlanan bir enerji birimi. Kilokalori (bâzan kilogramkalori veya büyük kalori de denir) 1000 kaloridir. Yiyeceklerin kalori değeri umûmiyetle kilokalori terimi ile ifâde edilir ve ekseriyâ kilo söylenmeyip sâdece kalori olarak belirtilir.

Takriben 1925’ten beri kalori, jul terimi ile belirlenmektedir. Enerji birimi olarak kalori, bir tesir elde edecek şekilde bir maddeye ısının verildiği veya eklendiği fen ve mühendislik dallarında ısı miktarını belirlemek için kullanılır. Maddelerin ısı kapasiteleri, erime ve buharlaşma ısıları ve kimyevî değişmeye bağlı reaksiyon ısıları daima kalori terimi ile ifade edilir. Bir kalori yaklaşık 4,18 jouleye eşittir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi