KALSİNASYON HAKKINDA BİLGİ


KALSİNASYON HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KALSİNASYON HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KALSİNASYON HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KALSİNASYON HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KALSİNASYON HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Verkalken, Ausglühen, Kabzinieren (n), Fr. Calcination (f), İng. Calcination, calcining. Bir maddenin nemini ve karbondioksit gibi uçucu maddelerini uzaklaştırmak için o maddeyi erime noktasının altında ısıtma (kavurma) işlemi. Cevherin öğütülmesinden sonra faydalı hâle getirmek için en çok yapılan ilk işlemlerden biridir. Eritmeden önce kükürdü uzaklaştırmak için metal cevherlerinin kavrulmasını da içine alan genişletilmiş bir terimdir. Cevher, erime noktasının altında yüksek sıcaklıkta hava mevcudiyetinde ısıtılarak kavrulur.

Alçı îmâlâtında, saf gibs birleşiminde bulunan suyun fazlasını uzaklaştırmak için kalsine edilir. Çimento ve kireç de bâzı maddelerin kalsinasyonu ile elde edilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi