KALSİT HAKKINDA BİLGİ


KALSİT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KALSİT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KALSİT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KALSİT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KALSİT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kalzit, Kalkspat (m), Fr. Calcite (f), İng. Calcite. Kalsiyum karbonatın heksagonal sistemde kristallenmiş hâli. Kalsitin yoğunluğu 2,75 g/cm3tür. 1025 atmosfer basınç altında erime noktası 1339°C’dir. Kalsit, kireçtaşının esas elemanıdır. Saf kristal % 56 kalsiyum oksit (CaO), % 44 karbondioksit (CO2) ihtivâ eder. Saf olmayan kristallerde kalsiyumun bir kısmı Fe, Mg ve Mn ile yer değiştirmiş olabilir. Kalsit, tabiatta mineral damarı şeklinde ve sık sık kurşun, çinko, gümüş ve diğer cevherlerle beraber teşekkül eder.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi