KALSİYUM KARBİT (KALSIYUM KARBÜR) HAKKINDA BİLGİ


KALSİYUM KARBİT (Kalsiyum Karbür) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KALSİYUM KARBİT (Kalsiyum Karbür) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KALSİYUM KARBİT (Kalsiyum Karbür) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KALSİYUM KARBİT (Kalsiyum Karbür) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KALSİYUM KARBİT (Kalsiyum Karbür) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kalziumkarbid (n), Fr. Carbure (m) de calcium, İng. Calcium Carbide. Kireçle kokun elektrik fırınında yaklaşık 2000°C civârında ısıtılması ile elde edilen ve formülü CaC2 olan kimyevî bir bileşik.

Özellikleri: Kalsiyum karbit, oda sıcaklığında renksiz saydam ve tetragonal (dört açılı) kristaldir. Ticârî ölçülerdeki kalsiyum karbit, gri siyah, topak topak pürüzlü (delikçikli veya süngerimsi) bir katı olup, içinde birçok kirlilikler (saflığı bozan şeyler) ihtivâ eder. Özgül ağırlığı 2,22 g/cm3tür. Takriben 23000°C’de erir.

Kalsiyum karbitteki karbon, iyon hâlindedir ve karbit kökü C22- şeklindedir. Karbit iyonları, hidrojenlerle birleşerek asetileni meydana getirirler. Kalsiyum karbit suda hızla bozunarak asetilene dönüşür:

CaC2+H2O ® C2H2 + CaO

Kullanılışı: Kalsiyum karbitin başlıca kullanılışı asetilen elde edilmesindedir ki asetilen de oksijen-asetilen kaynaklarında, plastiklerin, reçinelerin ve organik bileşiklerin elde edilmesinde kullanılır. Ayrıca karbonsiyahı, kalsiyum siyanamit ve metalik bakırın elde edilişinde indirgeme vâsıtası olarak kullanılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi