KAMBİYO HAKKINDA BİLGİ


KAMBİYO HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KAMBİYO HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KAMBİYO HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KAMBİYO HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KAMBİYO HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Wechsel (m), Fr. Change (m), İng. Exchange. Yabancı para. Yabancı paraların, millî parayla değiştirilmesi. İç ve dış kambiyo olmak üzere ikiye ayrılabilir. İç kambiyoda para değişimi ülke içinde yapılır. Bir bankada Türk parası ile yabancı para almak veya yabancı para vererek karşılığı Türk parasını almak gibi. Dış kambiyoda ise para değişimi ülkeler arası yapılır. İstanbul’daki bir tâcirin, İngiltere’de mal alışı dolayısıyla borcunun transfer işlemi misâl olarak verilebilir.

Millî parayla yabancı paralar arasında değişimde kullanılan nisbete “parite” denilir. Kambiyo kuru tesbitinde “serten ve enserten” esâsı kabul edilebilir. Serten hâlinde millî para esas, yabancı para fiattır. (1 Mark-6450 TL. Temmuz-1993.) Enserten hâlinde ise kur esas yabancı paradır. (1 dolar 10.970 TL. gibi; Temmuz 1993.) Türkiye’de kambiyo kurları enserten olarak belirlenmektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi