Kan donör seti, dörtlü paket


Kırmızı kan hücrelerini, plazmayı ve trombositleri toplamak ve ayrıştırmak için kullanılan steril bir düzenek. Dört adet toplama konteyneri içeriri (dört esnek torba) – birinde kırmızı kan hücreleri için tıbbi maddeler veya koruyucular, hortum ve buna bağlanmış bir kan donöründen kan almak için bir vene sokulan içi boş iğneyi içerir. Kan alındıktan sonra, kırmızı kan hücreleri, plazma ve trombositler ayrıştırılır ve santrifüj yoluyla ayrı konteynerlere yerleştirilir. Kırmızı kan hücreleri ile koruyucu, plazma, trombositler ihtiyaç olduğunda test edilecek, depolanacak ve aşılanacaktır. Bu tek kullanımlık bir cihazdır.