KAN KARDEŞİ HAKKINDA BİLGİ


KAN KARDEŞİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KAN KARDEŞİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KAN KARDEŞİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KAN KARDEŞİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KAN KARDEŞİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Blutsbruder (m), Fr. Frére (m) de sang, İng. Blood brother. Türklerin çok eskiden beri birbirlerinin kanını içmek veya yalamak suretiyle, yabancı iki kişi arasında kurulduğuna inandıkları kardeşlik.

Eskiden Türkler ve Moğollar hakîkî akrabalıktan başka, iki kişinin birbirinin kanlarını içmek sûretiyle kardeş olduklarına inanırlardı. Bunun için iki kişi bâzı şâhitlerin huzurunda kollarından bir damar keserek kanlarını küçük bir kaba akıtır, bunu süt ve kımız ile karıştırıp yarısını biri, diğer yarısını da diğeri içerdi. Özel merâsimlerle yapılan bu işten sonra o iki kişi, aynı kandan olan kardeşler gibi muâmele görürdü. Batı Türklerinde pek görülmeyen bu hal, Türklerin Müslüman olmasıyla tamâmen terk edildi. Zira her türlü kanı içmenin haram olması yanında İslâm dininde böyle bir kardeşliğin yeri yoktu. Bunun yerine bir anneden süt emerek meydana gelen süt kardeşliği vardı. (Bkz. Süt Kardeşi)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi